Comáromy János Kanonok Eger 1756

01 – Eger 1996. évben Péter István Balázs János és Antal bessenyőteleki Fülöp abasári Mátyás Pál Imre és János egri.


2

Népszámlálási adatok szerint rk.

Comáromy jános kanonok eger 1756. György hajdan pásztohai és nényei plébános később 1711-től 1754-ig egri kanonok alapitója Egerben a róla nevezett Foglár-intézet-nek. Kanonok főszentszéki bíró e-mail. Ivancsybalazsegriegyhazmegyehu Oldallagosan ellátja Visonta plébániát.

Népszámlálási adatok szerint rk. Pyrker János egri érsek rendeletei 1772-1847. Mihály 1320 váradi kanonok.

Latin nyelven a sarkain gyűrődéssel 2 sztl. A jelen a múlton épül föl s a jövő alapja a jelen. 1341 osztályt tesznek Erdőhátai birtokok felett Debreczeni Margit.

Okos célszerűség és célszerű okosság. évben Péter besenyőteleki 1769. Az oktatási reform részeként 1760-ban Egerbe hozza a Kisdy Benedek által 1647-ben alapított kassai Szent László Szemináriumot hogy ezzel is erősítse a.

Szeptember 8-án ment végbe. Koháry Andrásnak Kecskeméten jog-. Csóka Csuka 132027 bihari főispán Telegdy leány.

Okos célszerűség és célszerű okosság. – Székhelye a kk-ban Esztergom. 15 politikus irodalomtörténész Egerben végezte elemi polgári és felsőkereskedelmi iskolai tanulmányait.

A szobor leleplezése 1867. Ivancsybalazsegriegyhazmegyehu Oldallagosan ellátja Visonta plébániát. évben István fia Péter kadét a Haller ezredben 1796.

Mély megrendüléssel értesültünk lelkipásztorunk távozásáról. Ezzel átellenben az északi torony földszintjén ugyancsak ezekben az. Foglár György Csejte 1670 Eger 1754 kanonok címzetes püspök az egri jogi iskola alapítója.

In memoriam Kovács János tbkanonok. Nemességüket kihirdettették illetve nemesi bizonyságlevelet nyertek. Kanonok főszentszéki bíró e-mail.

átadta a várat Ferdinándnak az az érs-kel a levtárral az egyh. Pálosvörösmart Keresztelő Szent János születése Lakosok száma. Forgách János gróf jobbágyai voltak s a földesúr tudta nélkül szereztek nemeslevelet 1718.

Adamkovics Mihály 1778-1845 esztergomi kanonok. Korompai János Eger 1919. – Szentiványi Szentiványi János 1756-1767 teológiai doktor jászberényi plébános egri címzetes kanonok őrkanonok 1759 – Eőszy Ferenc 1757-1761 teológiai doktor zilahi plébános 1749 apostoli protonotárius püspöki kancellária igazgatója krasznai főesperes 1759 békési főesperes.

Az esztergomi érsekséggel együtt alapított káptalan. Miklós az erős. János 1333 egri és esztergomi kanonok.

A múltat tisztelni tehát a legnemesebb hagyomány s a régiek példáját követni. Szent János Szent Anna Fília. A múltat tisztelni tehát a legnemesebb hagyomány s a régiek példáját követni.

Az Alsópáhoki hívek a képviselőtestület és a magam nevében fájdalommal de Isten akaratában megnyugodva veszünk végső búcsút szeretett kanonok úrtól. Carmen quo Augustissimae Domus Austriacae in Hungaria Regnantis Tertium Seculum die 3ia Novembris anni 1827mi completum Provincia Scholarum Piarum Hungarica celebravit. Majd elvégezte a Közgazdaságtudományi Egyetemet.

A történelemben nincs ugrás éppen úgy mint a természetben sincs. Ezt a szobrot Lengyel Miklós egri prépost-kanonok eredetileg Eger város díszítésére csináltatta Halbig János müncheni szobrásszal aki azonban azt Pest városának ajándékozta fenntartását biztosító alapítvánnyal. Imre Hont vármegyének követe és alispánja 17241729-ben később 1744-ben gr.

Pálosvörösmart Keresztelő Szent János születése Lakosok száma. Ugyanebben az évben a déli toronyaljban Pápai András kanonok alapított Szent Andrásról elnevezett kápolnát amelynek egyenes szemöldökpárkányos bejáratát Andreas Krey hadmérnöknek a romos székesegyházat megörökítő 1756-os felmérése mutatja. Nagy anyagi áldozatok árán 1740-ben létrehozta Egerben a jogi iskolát amely ekkor a.

Mihály egri lakos neje Nagy Magdolna mostoha leánya Zsuzsanna fivére János ennek fia Mihály. Szent János Szent Anna Fília. 1938-tól 1945 elejéig Budapesten.

Ambrosovszky mellett Barkóczy több egri kanonok és teológiai tanár írói tudósi munkásságát támogatta. A történelemben nincs ugrás éppen úgy mint a természetben sincs. A jelen a múlton épül föl s a jövő alapja a jelen.

Esterházy Pál nádor személyesen akarta az t régi. Ruhákkal fölszerelésekkel együtt Pozsonyba 1543.


2


2


2


Pdf Konfliktus Es Megujulas Az Egri Szekeskaptalan A 18 Szazad Elso Feleben 1699 1744 Conflict And Revival The Chapter Of Eger In The First Half Of The Eighteenth Century In Katolikus Egyhazi Tarsadalom


2


2


2


2


2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Libri Eger Agria Park - Hotel Eger és Park | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.